Verwaltung

Ve věci nutnosti rovného uznávání fotbalových rozhodčích v Evropské unii 

Luis Rodriguez
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched 14/01/2020
  2. Collection yet 9 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Předkladatel si stěžuje, že se v různých členských státech EU liší úprava týkající se fotbalových rozhodčí a jejich úlohy a že v některých státech žádná takováto úprava neexistuje. Předkladatel poukazuje na to, že status evropských pracovníků musí zaručovat rovné podmínky v tom smyslu, že pokud pracovník vykonává konkrétní činnost v jedné zemi EU, musí mít stejný status a být uznán v každé další zemi EU a nesmí být vystaven žádné formě diskriminace. Předkladatel žádá, aby byla provedena studie s cílem prozkoumat právní rámec v souvislosti s fotbalovými rozhodčími na evropské úrovni a ověřit, zda jsou soudržně uplatňována práva týkající se volného pohybu pracovníků, jak je zakotveno v právu EU.

Thank you for your support, Luis Rodriguez

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now