Verwaltung

Om att fotbollsdomare måste erkännas på likvärdiga grunder i Europeiska unionen 

Luis Rodriguez
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched 14/01/2020
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren påtalar att reglerna för fotbollsdomare och deras uppgifter är olika i olika EUmedlemsstater, och att en del medlemsstater inte alls har några regler för dem. Framställaren påpekar att europeiska arbetstagare måste ha likvärdig ställning, alltså att en arbetstagare som utför ett visst arbete i ett EU-land måste få samma ställning och erkännas på samma sätt i alla andra EU-länder, och får inte utsättas för någon sorts diskriminering. Framställaren efterlyser en studie där det utreds vilken rättslig ram som gäller för fotbollsdomare på EU-nivå och tas reda på huruvida de i unionslagstiftningen inskrivna rättigheterna till fri rörlighet för arbetstagare tillämpas konsekvent.

Thank you for your support, Luis Rodriguez

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now