Verwaltung

O potrebe rovnakého uznania futbalových rozhodcov v Európskej únii 

Luis Rodriguez
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in European Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched 14/01/2020
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície sa sťažuje, že predpisy týkajúce sa futbalových hráčov a ich úloh sa v jednotlivých členských štátoch EÚ líšia a že v niektorých štátoch neexistujú žiadne predpisy. Predkladateľ petície poukazuje na to, že právne postavenie európskych pracovníkov musí byť rovnaké, pretože ak pracovník vykonáva určitú prácu v jednej krajine EÚ, musí mať rovnaké postavenie a uznanie v ktorejkoľvek inej krajine EÚ a nesmie byť vystavený žiadnej forme diskriminácie. Predkladateľ petície žiada, aby sa uskutočnila štúdia na preskúmanie právneho rámca týkajúceho sa futbalových hráčov na európskej úrovni a aby sa overilo, či sa práva týkajúce sa voľného pohybu pracovníkov, ako sú zakotvené v práve EÚ, uplatňujú konzistentne.

Thank you for your support, Luis Rodriguez

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now