Verwaltung

относно необходимостта от еднакво признаване на футболните съдии в Европейския съюз 

Luis Rodriguez
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched 14/01/2020
  2. Collection yet 9 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията се оплаква, че правилата за футболните съдии и техните функции се различават в отделните държави – членки на ЕС, и че в някои държави няма установени правила. Вносителят на петицията посочва, че статутът на европейските работници трябва да е еднакъв, като се изхожда от разбирането, че ако даден работник изпълнява определена работа в една държава от ЕС, той трябва да има еднакъв статут и признание във всяка друга държава от ЕС и не трябва да бъде подлаган на дискриминация под каквато и да е форма. Вносителят на петицията отправя искане да бъде проведено проучване с цел да се направи анализ на правната уредба по отношение на футболните съдии на европейско равнище и да се провери дали правата на свободно движение на работниците, както са залегнали в правото на ЕС, се прилагат последователно.

Thank you for your support, Luis Rodriguez

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now