Verwaltung

Par nepieciešamību pēc futbola tiesnešu vienlīdzīgas atzīšanas Eiropas Savienībā 

Luis Rodriguez
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
0% from 500 for quorum
  1. Launched 14/01/2020
  2. Collection yet 9 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Lūgumraksta iesniedzējs sūdzas par to, ka dažādās ES dalībvalstīs noteikumi attiecībā uz futbola tiesnešiem un viņu lomu ir atšķirīgi un ka dažās valstīs nav spēkā nekādi noteikumi. Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Eiropas darba ņēmēju statusam ir jābūt vienlīdzīgam, kas nozīmē, ka, ja darba ņēmējs veic konkrētu darbu vienā ES valstī, viņam ir jābūt līdzvērtīgam statusam un viņš ir jāatzīst jebkurā citā ES valstī, kā arī viņu nedrīkst pakļaut nekādai diskriminācijai. Lūgumraksta iesniedzējs lūdz veikt pētījumu, kurā tiktu izvērtēts tiesiskais regulējums attiecībā uz futbola tiesnešiem Eiropas līmenī un pārbaudīts, vai ES tiesību aktos noteiktās tiesības attiecībā uz darba ņēmēju brīvu pārvietošanos tiek piemērotas konsekventi.

Thank you for your support, Luis Rodriguez

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now