Verkehr

W sprawie niepewności prawa dotyczącej statków pod banderą belgijską w przypadku obywateli Unii  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
255 Supporters 255 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję twierdzi, że po wejściu w życie z dniem 1 lipca 2018 r. ustawy o statkach rekreacyjnych co najmniej 50 % właścicieli statku pod banderą belgijską – niezależnie od tego, czy są osobą fizyczną czy prawną – musi być rezydentami w Belgii. Składający petycję twierdzi, że te nowe przepisy prowadzą do poważnej niepewności prawa dla wszystkich obywateli Unii, którzy zgodnie z wcześniejszymi przepisami postanowili zarejestrować swoje statki w Belgii. Brak wspólnego prawodawstwa europejskiego w sprawie żeglugi rekreacyjnej sprawia, że od obywateli Unii wymaga się, by przestrzegali bardzo zróżnicowanych przepisów w zależności od państwa członkowskiego bandery. W związku z tym składający petycję wzywa Parlament Europejski do zagwarantowania praw obywateli Unii dotkniętych tą zmianą ustawodawstwa oraz apeluje do właściwych organów o poszanowanie zasady pewności prawa i niestosowanie tych ustaw z mocą wsteczną.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international