Verkehr

W sprawie niepewności prawa dotyczącej statków pod banderą belgijską w przypadku obywateli Unii  

L. M.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
255 Supporters 255 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 3 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Składający petycję twierdzi, że po wejściu w życie z dniem 1 lipca 2018 r. ustawy o statkach rekreacyjnych co najmniej 50 % właścicieli statku pod banderą belgijską – niezależnie od tego, czy są osobą fizyczną czy prawną – musi być rezydentami w Belgii. Składający petycję twierdzi, że te nowe przepisy prowadzą do poważnej niepewności prawa dla wszystkich obywateli Unii, którzy zgodnie z wcześniejszymi przepisami postanowili zarejestrować swoje statki w Belgii. Brak wspólnego prawodawstwa europejskiego w sprawie żeglugi rekreacyjnej sprawia, że od obywateli Unii wymaga się, by przestrzegali bardzo zróżnicowanych przepisów w zależności od państwa członkowskiego bandery. W związku z tym składający petycję wzywa Parlament Europejski do zagwarantowania praw obywateli Unii dotkniętych tą zmianą ustawodawstwa oraz apeluje do właściwych organów o poszanowanie zasady pewności prawa i niestosowanie tych ustaw z mocą wsteczną.

Thank you for your support, L. M.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international