Verkehr

Over rechtsonzekerheid voor EU-burgers in verband met vaartuigen die onder de Belgische vlag varen  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
255 Supporters 255 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Indiener geeft aan dat met de inwerkintreding op 1 juli 2018 van de Belgische wet betreffende de pleziervaart, een pleziervaartuig alleen in België kan worden geregistreerd als het vaartuig voor ten minste 50 % in eigendom is van in België wonende natuurlijke of rechtspersonen. Hij stelt dat deze nieuwe bepalingen leiden tot aanzienlijke rechtsonzekerheid voor alle EU-burgers die overeenkomstig de eerdere wetgeving hadden besloten hun vaartuig in België te laten registreren. Door het gebrek aan gemeenschappelijke Europese wetgeving op het gebied van de pleziervaart moeten EU-burgers al naargelang de vlag waaronder zij varen voldoen aan zeer uiteenlopende voorschriften. Indiener verzoekt het Europees Parlement daarom om de rechten van Europese burgers die worden getroffen door deze nieuwe wetgeving te waarborgen, en verzoekt de betrokken autoriteiten rechtszekerheid te bieden en de wetten niet met terugwerkende kracht toe te passen.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international