Verkehr

O právnej neistote občanov EÚ, pokiaľ ide o plavidlá plaviace sa pod vlajkou Belgicka  

L. M.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
218 Supporters 218 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched 24/09/2019
  2. Collection yet 11 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície uvádza, že po nadobudnutí účinnosti zákona o výletných lodiach 1. júla 2018 musí aspoň 50 % vlastníkov plavidla, ktoré sa plaví pod vlajkou Belgicka, bez ohľadu na to, či ide o fyzické alebo právnické osoby, mať pobyt v Belgicku. Tvrdí, že tieto nové ustanovenia spôsobujú všetkým občanom EÚ, ktorí sa v súlade s predchádzajúcimi právnymi predpismi rozhodli zaregistrovať svoje plavidlá v Belgicku, značnú právnu neistotu. Neexistencia spoločných európskych právnych predpisov o rekreačnej plavbe znamená, že občania EÚ musia dodržiavať veľmi odlišné predpisy v závislosti od vlajkového štátu EÚ. Predkladateľ petície preto žiada Európsky parlament o prijatie opatrení na ochranu práv európskych občanov, ktorých sa táto legislatívna zmena týka, a vyzýva príslušné orgány, aby rešpektovali právnu istotu a neuplatňovali zákony so spätnou platnosťou.

Thank you for your support, L. M.
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now