Verkehr

O právnej neistote občanov EÚ, pokiaľ ide o plavidlá plaviace sa pod vlajkou Belgicka  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
255 Supporters 255 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície uvádza, že po nadobudnutí účinnosti zákona o výletných lodiach 1. júla 2018 musí aspoň 50 % vlastníkov plavidla, ktoré sa plaví pod vlajkou Belgicka, bez ohľadu na to, či ide o fyzické alebo právnické osoby, mať pobyt v Belgicku. Tvrdí, že tieto nové ustanovenia spôsobujú všetkým občanom EÚ, ktorí sa v súlade s predchádzajúcimi právnymi predpismi rozhodli zaregistrovať svoje plavidlá v Belgicku, značnú právnu neistotu. Neexistencia spoločných európskych právnych predpisov o rekreačnej plavbe znamená, že občania EÚ musia dodržiavať veľmi odlišné predpisy v závislosti od vlajkového štátu EÚ. Predkladateľ petície preto žiada Európsky parlament o prijatie opatrení na ochranu práv európskych občanov, ktorých sa táto legislatívna zmena týka, a vyzýva príslušné orgány, aby rešpektovali právnu istotu a neuplatňovali zákony so spätnou platnosťou.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international