Verkehr

Om osäkerhet om rättsläget för EU-medborgare när det gäller fartyg med belgisk flagg  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
255 Supporters 255 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren anger att minst 50 procent av ägarna till ett fartyg med belgisk flagg, oavsett om det rör sig om fysiska eller juridiska personer, måste vara bosatta i Belgien efter det att lagen om fritidsbåtar trädde i kraft den 1 juli 2018. Han hävdar att de nya bestämmelserna skapar betydande osäkerhet om rättsläget för alla EU-medborgare som, i enlighet med tidigare lagstiftning, bestämde sig för att registrera sina fartyg i Belgien. Avsaknaden av gemensam EU-lagstiftning om fritidsbåtar innebär att EU-medborgarna måste efterleva mycket olika bestämmelser beroende på vilken EU-flaggstat det rör sig om. Framställaren efterlyser därför åtgärder från Europaparlamentets sida för att skydda rättigheterna för de EU-medborgare som berörs av denna lagstiftningsändring och uppmanar relevanta myndigheter att respektera rättssäkerheten och att inte tillämpa lagstiftningen retroaktivt.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international