Verkehr

Om osäkerhet om rättsläget för EU-medborgare när det gäller fartyg med belgisk flagg  

L. M.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
254 Supporters 254 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 5 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren anger att minst 50 procent av ägarna till ett fartyg med belgisk flagg, oavsett om det rör sig om fysiska eller juridiska personer, måste vara bosatta i Belgien efter det att lagen om fritidsbåtar trädde i kraft den 1 juli 2018. Han hävdar att de nya bestämmelserna skapar betydande osäkerhet om rättsläget för alla EU-medborgare som, i enlighet med tidigare lagstiftning, bestämde sig för att registrera sina fartyg i Belgien. Avsaknaden av gemensam EU-lagstiftning om fritidsbåtar innebär att EU-medborgarna måste efterleva mycket olika bestämmelser beroende på vilken EU-flaggstat det rör sig om. Framställaren efterlyser därför åtgärder från Europaparlamentets sida för att skydda rättigheterna för de EU-medborgare som berörs av denna lagstiftningsändring och uppmanar relevanta myndigheter att respektera rättssäkerheten och att inte tillämpa lagstiftningen retroaktivt.

Thank you for your support, L. M.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now