Verkehr

EU:n kansalaisten kokemasta oikeudellisesta epävarmuudesta Belgian lipun alla purjehtivien alusten osalta  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
255 Supporters 255 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vetoomuksen esittäjä kertoo, että huviveneitä koskevan lain tultua voimaan 1. heinäkuuta 2018 vähintään 50 prosentin Belgian lipun alla purjehtivien alusten omistajista, olivatpa nämä luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, on asuttava Belgiassa. Vetoomuksen esittäjän mukaan uudet säännökset aiheuttavat huomattavaa oikeudellista epävarmuutta kaikille EU:n kansalaisille, jotka ovat päättäneet aiemman lainsäädännön nojalla rekisteröidä aluksensa Belgiassa. Koska huviveneilyä koskevaa yhteistä unionin lainsäädäntöä ei ole, EU:n kansalaisten on noudatettava hyvin erilaisia säännöksiä riippuen sen EU:n jäsenvaltiosta, jonka lipun alla alus purjehtii. Vetoomuksen esittäjä toivoo tämän vuoksi Euroopan parlamentilta toimia, joilla turvataan niiden unionin kansalaisten oikeudet, joihin lainsäädäntömuutos vaikuttaa, jotta asianomaiset viranomaiset kunnioittavat oikeusvarmuuden periaatetta eivätkä sovella lainsäädäntöä taannehtivasti.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international