Verkehr

относно правната несигурност за гражданите на ЕС по отношение на корабите, плаващи под знамето на Белгия 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
255 Supporters 255 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията посочва, че след влизането в сила на Закона за плавателните съдове за развлечение на 1 юли 2018 г. най-малко 50% от собствениците на плавателни съдове, плаващи под знамето на Белгия, независимо дали са физически или юридически лица, трябва да пребивават в Белгия. Той твърди, че тези нови разпоредби водят до значителна правна несигурност за всички граждани на ЕС, които в съответствие с предишното законодателство са взели решение да регистрират своите кораби в Белгия. Липсата на общо европейско законодателство относно ваканционното корабоплаване означава, че от гражданите на ЕС се изисква да спазват много различни разпоредби в зависимост от държавата от ЕС на знамето. Вносителят на петицията съответно призовава Европейския парламент да предприеме действия за гарантиране на правата на европейските граждани, засегнати от това законодателно изменение, като призовава съответните органи да зачитат правната сигурност и да не прилагат издадените впоследствие закони.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international