Verkehr

Ve věci právní nejistoty pro občany EU, pokud jde o plavidla plující pod belgickou vlajkou  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
255 Supporters 255 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatel petice uvádí, že po vstupu v platnost zákona o rekreačních plavidlech dne 1. července 2018 nejméně 50 % majitelů plavidel plujících pod belgickou vlajkou, ať už jde o právnické, nebo fyzické osoby, musí mít bydliště nebo sídlo v Belgii. Namítá, že tato nová ustanovení vyvolávají značnou právní nejistotu pro všechny občany EU, kteří se v souladu s dřívějšími právními předpisy rozhodli, že v Belgii zaregistrují svá plavidla. Neexistence společných evropských právních předpisů o rekreační plavbě vede k tomu, že občané EU jsou povinni se řídit velmi odlišnými pravidly v závislosti na státu vlajky EU. Předkladatel tudíž žádá, aby Evropský parlament přijal opatření k zaručení práv evropských občanů, kteří jsou dotčeni touto změnou právních předpisů, a vyzval příslušné orgány, aby respektovaly zásadu právní jistoty a neuplatňovaly zákony se zpětnou platností.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international