Verkehr

Par juridisko nenoteiktību ES iedzīvotājiem attiecībā uz Beļģijas karoga kuģiem  

L. M.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
255 Supporters 255 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka kopš 2018. gada 1. jūlija, kad stājās spēkā Likums par atpūtas kuģiem, vismaz 50 % Beļģijas karoga kuģa īpašnieku — gan fiziskām, gan juridiskām personām — ir jābūt Beļģijas rezidentiem. Viņš apgalvo, ka šie jaunie noteikumi rada ievērojamu juridisko nenoteiktību visiem ES iedzīvotājiem, kuri saskaņā ar iepriekšējiem tiesību aktiem bija nolēmuši savus kuģus reģistrēt Beļģijā. Tā kā trūkst vienotu Eiropas tiesību aktu par atpūtas kuģošanu, ES iedzīvotājiem atkarībā no ES karoga valsts ir jāievēro ļoti dažādi noteikumi. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs lūdz Eiropas Parlamentu rīkoties, lai aizsargātu to Eiropas iedzīvotāju tiesības, kurus ietekmē šie tiesību aktu grozījumi, aicinot attiecīgās iestādes ievērot juridisko noteiktību un tiesību aktus nepiemērot ar atpakaļejošu spēku.

Thank you for your support, L. M.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international