Verkehr

ELi kodanike õiguskindlusetuse kohta seoses Belgia lipu all sõitvate laevadega  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
255 Supporters 255 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja märgib, et pärast lõbusõidulaevade seaduse jõustumist 1. juulil 2018 peavad vähemalt 50 % Belgia lipu all sõitva laeva omanikest, olenemata sellest, kas nad on füüsilised või juriidilised isikud, olema Belgia residendid. Ta väidab, et need uued sätted põhjustavad märkimisväärset õiguslikku ebakindlust kõigile ELi kodanikele, kes vastavalt varasematele õigusaktidele otsustasid registreerida oma laevad Belgias. Lõbusõidulaevu käsitlevate ühtsete Euroopa õigusaktide puudumine tähendab seda, et ELi kodanikud peavad sõltuvalt ELi lipuriigist järgima vägagi erinevaid eeskirju. Sellest tulenevalt palub petitsiooni esitaja Euroopa Parlamendil võtta meetmeid sellest õigusakti muutmisest mõjutatud Euroopa kodanike õiguste kaitseks ja kutsuma asjaomaseid ametiasutusi üles austama õiguskindlust ja mitte kohaldama õigusakte tagasiulatuvalt.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international