Zusammenleben

W sprawie dyskryminujących praktyk Jugendamtu i państwa niemieckiego przeciwko rodzicom, którzy nie mają niemieckiego obywatelstwa, w sporach transgranicznych dotyczących opieki nad dziećmi 

Mariapia Tolo
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
78 Supporters 78 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składająca petycję skarży się na jej zdaniem systematyczną dyskryminację rodziców, którzy nie mają niemieckiego obywatelstwa, w transgranicznych sporach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej i opieki nad dziećmi. Składająca petycję twierdzi, że w ramach niemieckiego systemu prawa rodzinnego niemiecki urząd ds. dzieci i młodzieży (Jugendamt) zawsze przyznaje opiekę nad dzieckiem rodzicowi posiadającemu niemieckie obywatelstwo, powołując się przy tym na ochronę dobra dziecka. Jako przykład składająca petycję opisuje swoją sytuację: wyszła za mąż we Włoszech, po czym w 2015 r. wraz z mężem przeniosła się do Niemiec; w tym samym roku urodziła ich dziecko. Twierdzi także, że była ofiarą przemocy domowej. Składająca petycję krytykuje decyzję niemieckiego sądu rodzinnego, który przyznał opiekę nad dzieckiem jego ojcu, wskutek czego ona jako matka została pozbawiona możliwości karmienia dziecka piersią. Dlatego składająca petycję wzywa Parlament Europejski do podjęcia działań.

Thank you for your support, Mariapia Tolo

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international