Zusammenleben

относно дискриминационни практики от страна на Jugendamt и германската държава срещу родители, които не са германски граждани, при трансгранични случаи, свързани с упражняване на родителски права 

Mariapia Tolo
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
78 Supporters 78 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителката на петицията се оплаква относно това, което тя определя като системна дискриминация срещу родители, които не са германски граждани, при трансгранични случаи, свързани с родителската отговорност и упражняване на родителските права. Вносителката на петицията твърди, че германската система по семейните въпроси чрез агенцията за закрила на детето (Jugendamt) винаги присъжда родителските права на родителя германец под претекст, че иска да защити висшите интереси на детето. Вносителката се позовава на личната си ситуация. Тя се омъжва в Италия и след това се премества с мъжа си в Германия през 2015 г., годината, в която се ражда детето им. Вносителката на петицията също така заявява, че е била жертва на домашно насилие. Тя критикува решението на германския съд по семейните въпроси, който присъжда родителските права върху детето на неговия баща, което води до невъзможност майката да го кърми. Поради това вносителката на петицията призовава Европейския парламент да се намеси.

Thank you for your support, Mariapia Tolo

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international