Zusammenleben

Ve věci diskriminačních postupů ze strany orgánu Jugendamt a německého státu proti rodičům s jinou než německou státní příslušností v přeshraničních věcech týkajících se svěření dětí do péče 

Mariapia Tolo
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
78 Supporters 78 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatelka si stěžuje na údajnou systematickou diskriminaci rodičů s jinou než německou státní příslušností v přeshraničních sporech týkajících se rodičovské zodpovědnosti a svěření dětí do péče. Předkladatelka namítá, že německý systém rodinného práva prostřednictvím agentury pro blaho dítěte (Jugendamt) vždy svěřuje dítě do péče německého rodiče pod záminkou, že chce chránit nejvlastnější zájmy dítěte. Předkladatelka se odvolává na svou vlastní osobní situaci. Po sňatku v Itálii se v roce 2015, kdy se jim narodilo dítě, společně s manželem odstěhovala do Německa. Předkladatelka rovněž uvádí, že byla obětí domácího násilí. Kritizuje rozhodnutí německého soudu pro rodinné právo, podle kterého se péče o dítě svěřuje otci, což mělo za následek, že je matka nemohla kojit. Předkladatelka proto žádá Evropský parlament, aby zasáhl.

Thank you for your support, Mariapia Tolo

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international