Zusammenleben

Om diskriminerende praksis fra Jugendamt og den tyske stat mod ikke-tyske forældre i forældremyndighedssager på tværs af grænserne 

Mariapia Tolo
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
78 Supporters 78 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren klager over, hvad hun definerer som systematisk forskelsbehandling af ikke-tyske forældre i tvister på tværs af grænserne om forældreansvar og forældremyndighed Andrageren hævder, at det tyske familiesystem gennem børneforsorgen (Jugendamt) altid tildeler forældremyndigheden til den tyske forælder med det påskud, at man ønsker at beskytte barnets tarv. Andrageren henviser til sin egen personlige situation, idet hun blev gift i Italien og flyttede derefter til Tyskland sammen med sin mand i 2015, dvs. i det år, da deres barn blev født. Andrageren anfører også, at hun var offer for vold i hjemmet. Andrageren kritiserer afgørelsen fra den tyske familiedomstol, der har tilkendt faderen forældremyndigheden med det resultat, at det var umuligt for moderen at amme. Andrageren anmoder derfor Europa-Parlamentet om at gribe ind.

Thank you for your support, Mariapia Tolo

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international