Zusammenleben

O diskriminačných postupoch agentúry Jugendamt a nemeckého štátu proti rodičom, ktorí nie sú Nemci, v rámci cezhraničných prípadov týkajúcich sa starostlivosti o dieťa 

Mariapia Tolo
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
78 Supporters 78 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľka petície sa sťažuje na to, čo označuje za systematickú diskrimináciu proti rodičom, ktorí nie sú Nemci, v rámci cezhraničných sporov o rodičovskej zodpovednosti a starostlivosti o dieťa. Predkladateľka petície tvrdí, že nemecký rodinný systém prostredníctvom agentúry pre starostlivosť o dieťa (Jugendamt) dieťa vždy zveruje do starostlivosti nemeckého rodiča, pričom predstiera, že chce chrániť najlepšie záujmy dieťaťa. Predkladateľka petície uvádza svoju osobnú skúsenosť, keď sa vydala v Taliansku a v roku 2015, teda v roku, keď sa im narodilo dieťa, sa s manželom presťahovala do Nemecka. Predkladateľka petície takisto uvádza, že bola obeťou domáceho násilia. Predkladateľka petície kritizuje rozhodnutie nemeckého rodinného súdu, ktorý dieťa zveril do starostlivosti otca, v dôsledku čoho matka nemohla dojčiť. Predkladateľka petície preto vyzýva Európsky parlament, aby zasiahol.

Thank you for your support, Mariapia Tolo

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international