Zusammenleben

W sprawie domniemanego naruszenia unijnego prawa ochrony środowiska przez szkodliwy dla zdrowia przemysł w Borgo Val di Taro (PR, Włochy) 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
69 Supporters 69 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję zwraca uwagę na poważne problemy zdrowotne mieszkańców Borgo Val di Taro, a zwłaszcza dzieci uczęszczających do miejscowej szkoły, obserwowane rzekomo, odkąd pod koniec 2016 r. w bezpośrednim sąsiedztwie rozpoczęła działalność fabryka wyrobów ceramicznych Laminam. Składający petycję skarży się w szczególności na pojawiające się stopniowo dolegliwości, a w niektórych przypadkach rzeczywiste objawy chorobowe, w tym zaczerwienione oczy, bóle głowy, wysypki, astmę i problemy z oddychaniem. Zdaniem miejscowego pediatry objawy te mają związek z odczuwaniem nieprzyjemnego zapachu przez wszystkich uczniów, których badał, i jego zdaniem nie należy lekceważyć możliwości, że przyczyną obserwowanych objawów są substancje drażniące obecne w powietrzu. Składający petycję ubolewa z powodu spóźnionych działań władz regionalnych, które 16 sierpnia 2018 r. ogłosiły, że Laminam będzie przedmiotem oceny wpływu na środowisko. Składający petycję ubolewa również, że przewidziana procedura najwyraźniej nie przewiduje oceny wpływu na zdrowie.Składający petycję utrzymuje, że opisana sytuacja stanowi naruszenie dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli) oraz dyrektywy 2014/52/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international