Zusammenleben

Om en sundhedsfarlig industris påståede overtrædelse af EU's miljølovgivning i Borgo Val di Taro (PR), Italien 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
69 Supporters 69 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren klager over, at borgerne i Borgo Val di Taro, navnlig børnene i den lokale skole, angiveligt har haft alvorlige helbredsproblemer siden slutningen af 2016, hvor Laminam, en keramikfabrik, påbegyndte sin virksomhed i den umiddelbare nærhed. Han klager især over helbredsmæssige gener og i nogle tilfælde reel sygdom, herunder røde øjne, hovedpine, udslæt, astma og åndedrætsproblemer. Den lokale børnelæge har anført, at der er en sammenhæng mellem disse symptomer og den dårlige lugt, som alle de elever, han har undersøgt, havde oplevet. Efter hans mening bør det ikke undervurderes, at sådanne symptomer kan skyldes irriterende stoffer i luften. Andrageren beklager de regionale myndigheders forsinkede indsats, eftersom de den 16. august 2018 meddelte, at Laminam ville blive genstand for en miljøkonsekvensvurdering. Han beklager dog, at denne procedure ikke synes at kræve en sundhedskonsekvensvurdering.Andrageren hævder, at ovennævnte situation udgør en overtrædelse af direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner (integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening) og direktiv 2014/52/EU om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international