Zusammenleben

относно предполагаемото нарушение на европейското законодателство в областта на околната среда от вредна за здравето промишленост в Борго Вал ди Таро (провинция Парма), Италия 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
69 Supporters 69 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията осъжда предполагаемите тежки здравословни проблеми, причинени на гражданите на Борго Вал ди Таро и по-специално на децата, посещаващи местното училище, тъй като от 2016 г. керамична фабрика Laminam е започнала производство в непосредствена близост. Той осъжда по-специално появата на дискомфорт и в някои случаи на действителни заболявания, включително зачервяване на очите, главоболие, обриви, астма и респираторни проблеми. Според местния педиатър съществува пряка връзка между тези симптоми и усещането за лоша миризма при всички прегледани ученици и по негово мнение възможността подобни симптоми да се дължат на вещества с дразнещо действие във въздуха не трябва да се подценява. Вносителят на петицията изразява съжаление за закъснялото действие от страна на регионалните органи, които на 16 август 2018 г. съобщиха, че фабриката Laminam ще бъде подложена на оценка за въздействието върху околната среда, но изразява съжаление, че в тази процедура не изглежда да има изискване за оценка на въздействието върху здравето.Вносителят на петицията счита, че описаната по-горе ситуация представлява нарушение на Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) и Директива 2014/52/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international