Zusammenleben

Ve věci údajného porušování právních předpisů EU v oblasti životního prostředí nezdravým průmyslem v Borgo Val di Taro (Itálie) 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
69 Supporters 69 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatel informuje o vážných zdravotních problémech, které byly údajně způsobeny občanům města Borgo Val di Taro, zejména dětem navštěvujícím místní školu, od chvíle, kdy byl na konci roku 2016 v blízkosti města zahájen provoz keramického závodu Laminam. Předkladatel informuje zejména o nástupu zdravotních obtíží a v některých případech i skutečných onemocnění, jako jsou zarudlé oči, bolesti hlavy, vyrážky, astma a dýchací potíže. Podle místního pediatra existuje souvislost mezi těmito symptomy a zápachem, který pociťovali všichni vyšetření žáci, a podle jeho názoru by se neměla podceňovat možnost, že zmíněné příznaky jsou způsobeny dráždivými látkami přítomnými ve vzduchu. Předkladatel vyjadřuje politování nad opožděnou činností regionálních autorit, které dne 16. srpna 2018 prohlásily, že bude posouzen vliv závodu Laminam na životní prostředí, ale odsuzuje skutečnost, že zřejmě nebude bráno v úvahu posouzení jeho dopadu na zdraví obyvatel.Předkladatel tvrdí, že zmíněná situace představuje porušení směrnice 2010/75/EU o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) a směrnice 2014/52/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international