Zusammenleben

Om en ohälsosam industris påstådda överträdelse av EU:s miljölagstiftning i Borgo Val di Taro (PR), Italien 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
69 Supporters 69 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren kritiserar hårt de allvarliga hälsoproblem som framställaren påstår ha drabbat medborgarna i Borgo Val di Taro, och i synnerhet barnen som går i den lokala skolan, sedan slutet av 2016. Keramikfabriken Laminam inledde sin verksamhet i den omedelbara närheten. Han fördömer i synnerhet det obehag som börjat uppstå, och i vissa fall verklig sjukdom, inbegripet röda ögon, huvudvärk, utslag, astma och andningsproblem. Enligt den lokala barnläkaren finns en korrelation mellan dessa symptom med en observerad illalukt som känts av alla elever han undersökt, och enligt hans uppfattning bör möjligheten att sådana symptom beror på retande ämnen i luften inte underskattas. Framställaren beklagar de försenade åtgärderna av de regionala myndigheterna, som den 16 augusti 2018 meddelade att Laminam skulle vara föremål för en miljökonsekvensbedömning, men beklagar att detta förfarande inte verkar kräva en bedömning av hälsokonsekvenser. Framställaren hävdar att ovanstående situation utgör en överträdelse av direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) och direktiv 2014/52/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international