Zusammenleben

Matias Eduardo Diaz Crescitelli ELi keskkonnaalaste õigusaktide väidetava rikkumise kohta ebatervisliku tööstuse poolt Itaalias Parma maakonnas Borgo Val di Taros 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
69 Supporters 69 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja juhib tähelepanu tõsistele terviseprobleemidele, mille on väidetavalt põhjustanud Borgo Val di Taro elanikele ja eelkõige kohalikele koolilastele keraamikatehas Laminam, mis alustas selle linna vahetus läheduses tööd 2016. aasta lõpus. Ta kaebab eelkõige selle üle, et inimestel esineb ebamugavustunne ja mõnel juhul tegelik haigestumine, sh punetavad silmad, peavalu, lööbed, astma ja hingamisraskused. Kohaliku lastearsti sõnul valitseb seos nende sümptomite ja halva lõhna vahel, mida on tajunud kõik lapsed, keda ta läbi vaatas, ning tema arvates ei tohiks alahinnata võimalust, et need sümptomid on tingitud õhus leiduvatest ärritavatest ainetest. Petitsiooni esitaja taunib asjaolu, et piirkondlik ametivõim reageeris liiga hilja, kui teatas, et 16. augustil 2018 viiakse Laminami kohta läbi keskkonnamõju hindamine, ning peab kahetsusväärseks, et see menetlus ei sisalda ilmselt tervisemõju hindamist.Petitsiooni esitaja väidab, et see olukord kujutab endast direktiivi 2010/75/EL (tööstusheidete kohta (saaste kompleksne vältimine ja kontroll)) ja direktiivi 2014/52/EL (teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta) rikkumist.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international