Umwelt

W sprawie domniemanego naruszenia prawodawstwa unijnego dotyczącego środowiska w związku z budową drogi ekspresowej na obszarze Natura 2000 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
11 Supporters 11 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję wraz innymi mieszkańcami gminy położonej w dolinie rzeki Bobrzy informują o możliwym naruszeniu przepisów w trakcie wydawania pozwolenia na budowę drogi ekspresowej S-74 przebiegającej przez obszar Natura 2000. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia została podjęta na podstawie raportu o przewidywanym oddziaływaniu na środowisko, w którym proponowano sześć wariantów przebiegu drogi. Ostatecznie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wskutek presji społecznej przychylił się do wariantu, który prowadzi przez obszar chroniony rzeki Bobrzy i siedliska gatunków chronionych ptaków i zwierząt. Ponadto zdaniem składających petycję planowana inwestycja może spowodować degradację środowiska, wzrost hałasu i poziomu spalin.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international