Umwelt

относно предполагаемо нарушение на правото на ЕС в областта на околната среда поради изграждането на автомагистрала в рамките на защитена зона по „Натура 2000“ 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
11 Supporters 11 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията и други жители на община, разположена в долината на река Бобжа, предоставят информация за евентуално нарушение на правилата, уреждащи процедурата за даване на разрешение по отношение на изграждането на автомагистрала S-74, преминаваща през защитена зона по „Натура 2000“. Екологичното разрешително за проекта е изготвено въз основа на доклад за въздействието върху околната среда, в който са включени шест различни възможности за маршрута. В крайна сметка, поради обществения натиск, регионалният директор за опазване на околната среда е избрал вариант на маршрут, който минава през защитената територия на река Бобжа, както и през местообитания на защитени видове животни и птици. Освен това вносителите на петицията твърдят, че проектът може да окаже пагубно влияние върху околната среда и да доведе до увеличаване на нивата на шума и нивата на емисиите от отработени газове.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international