Umwelt

ELi keskkonnaõiguse väidetava rikkumise kohta seoses kiirtee ehitamisega Natura 2000 alale 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
11 Supporters 11 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja ja teised Bobrza jõe orus asuvate omavalitsusüksuste elanikud annavad teada Natura 2000 ala läbiva S-74 kiirtee ehitusloa andmise korra võimalikust rikkumisest. Projekti keskkonnaluba koostati keskkonnamõju hindamise aruande põhjal, mis hõlmas kuut erinevat marsruudivõimalust. Üldsuse survel valis piirkonna keskkonnakaitse direktor võimaluse, mille puhul kiirtee kulgeb läbi Bobrza jõe kaitseala, kus asuvad kaitsealuste looma- ja linnuliikide elupaigad. Ühtlasi väidavad petitsiooni esitajad, et projekt võib halvendada keskkonna olukorda ning põhjustada müra ja heitgaaside taseme tõusu.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international