Umwelt

Om den påstådda överträdelsen av EU:s miljölagstiftning vid konstruktionen av en motorväg i ett Natura 2000-område 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
11 Supporters 11 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren och andra invånare i en kommun i Bobrza-floddalen informerar om en eventuell överträdelse av bestämmelserna för godkännandeförfaranden vid konstruktionen av motorvägen S-74 som går genom ett Natura 2000-område. Miljötillståndet för projektet togs fram på grundval av en miljökonsekvensbedömning som innehöll sex olika vägdragningsalternativ. Slutligen, efter offentliga påtryckningar, valde regionaldirektören för miljöskydd ett alternativ genom det skyddade Bobrza-flodområdet, där både skyddade djur- och fågelarter lever. Dessutom anser framställarna att projektet kan försämra miljön och resultera i en ökning av nivåerna för ljud och avgasutsläpp.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international