Umwelt

Ve věci údajného porušení právních předpisů EU v oblasti životního prostředí z důvodu výstavby rychlostní silnice v lokalitě sítě Natura 2000 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
11 Supporters 11 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatel a další obyvatelé obce ležící v údolí řeky Bobrza předkládají informace o možném porušení pravidel upravujících povolovací postup týkající se výstavby rychlostní silnice S-74 vedoucí lokalitou sítě Natura 2000. Povolení v oblasti životního prostředí vztahující se na tento projekt bylo vypracováno na základě specifikace vlivu na životní prostředí, které zahrnovalo šest různých variant výstavby silnice. Regionální ředitel pro ochranu životního prostřední pod tlakem veřejnosti zvolil nakonec variantu silnice vedoucí chráněnou oblastí, jíž protéká řeka Bobrza, a stanovišti chráněných živočišných druhů včetně ptáků. Dále předkladatelé prohlašují, že tento projekt může poškozovat životní prostředí, zvyšovat hladinu hluku a výfukových emisí.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international