Gesundheit

W imieniu mittetulundusühing Eesti Roheline Liikumaine, w sprawie domniemanego naruszenia dyrektywy wodnej w zarządzaniu jeziorem Ülemiste (Estonia) 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
88 Supporters 88 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składająca petycję twierdzi, że jezioro Ülemiste zapewnia wodę pitną mieszkańcom stolicy Estonii, Tallina, i jej najbliższemu otoczeniu. Zgodnie z dyrektywą wodną jezioro górne to obszar chroniony. Na mocy art. 28 ust. 5 estońskiej ustawy o wodzie zezwala się na zmniejszenie strefy ochrony sanitarnej jeziora Ülemiste przez działania budowlane na brzegu jeziora, który jest wykorzystywany do pozyskiwania wody pitnej. Działanie takie zagroziłoby zaopatrzeniu w wodę w regionie i prawdopodobnie doprowadziłoby do pogorszenia jakości wody pitnej. Składająca petycję utrzymuje, że estońska ustawa o wodzie narusza dyrektywę 2000/60/WE i dyrektywę 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a także art. 191–193 TFUE. Składająca petycję przypomina, że państwa członkowskie mają możliwość przyjęcia bardziej rygorystycznych środków ochronnych w odniesieniu do zasobów wodnych. Jednak w tym przypadku Estonia złagodziła przepisy dotyczące wody pitnej w porównaniu z normami UE regulującymi tą sytuację.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international