Gesundheit

от името на mittetulundusühing Eesti Roheline Liikumine, относно предполагаемо нарушение на Директивата за водите при управлението на езеро Ülemiste (Естония) 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
88 Supporters 88 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителката на петицията заявява, че езеро Ülemiste осигурява питейна вода за жителите на естонската столица Талин и зоните в непосредствена близост до нея. Съгласно Директивата за водите горната част на езерото е защитена зона. Съгласно член 28, параграф 5 от естонския Закон за водите е разрешено част от зоната за санитарна защита на езеро Ülemiste да бъде намалена заради строителна дейност на брега на водата, използвана за добив на питейна вода. Това ще застраши единствения воден запас в региона, а вероятно и качеството на питейната вода. Вносителката на петицията счита, че естонският Закон за водите нарушава Директива 2000/60/ЕО за водите и Директива 98/83/ЕО относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека, както и членове 191–193 от ДФЕС. Вносителката на петицията припомня, че на държавите членки е разрешено да приемат по-строги защитни мерки по отношение на водните ресурси. Въпреки това в този случай Естония е въвела облекчение на законодателството относно питейната вода в сравнение със стандартите на ЕС, уреждащи положението.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international