Gesundheit

Eesti Roheline Liikumine -järjestön puolesta, vesipuitedirektiivin väitetystä rikkomisesta Ülemistejärven (Viro) hallinnassa 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
88 Supporters 88 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vetoomuksen esittäjä toteaa, että Viron pääkaupungin Tallinnan ja sen lähiympäristön asukkaille saadaan juomavettä Ülemistejärvestä. Ylempi järvi on suojeltua aluetta vesipuitedirektiivin mukaisesti. Viron vesilain 28 pykälän 5 momentin mukaan Ülemistejärven suojelualuetta voidaan pienentää tietyllä järvenrannan alueella juomaveden ottoa varten toteutettavien rakennustöiden seurauksena. Tämä vaarantaa alueen ainoat vesivarat ja mahdollisesti myös juomaveden laadun. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että Viron vesilaki rikkoo vesipuitedirektiiviä 2000/60/EY, ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laadusta annettua direktiiviä 98/83/EY ja SEUT-sopimuksen 191–193 artiklaa. Vetoomuksen esittäjä muistuttaa, että jäsenvaltiot voivat hyväksyä tiukempia vesivaroihin sovellettavia suojatoimenpiteitä. Tässä tapauksessa Viron säätämä juomavesilainsäädäntö on kuitenkin asiaa koskevia EU:n normeja joustavampi.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international