Gesundheit

För föreningen Eesti Roheline Liikumine, om en påstådd överträdelse av vattendirektivet vid förvaltningen av Ülemistesjön (Estland)  

mittetulundusühing Eesti Roheline Liikumine (registrikood 80001670)
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
88 Supporters 88 in Europäische Union
18% from 500 for quorum
  1. Launched April 2020
  2. Time remaining 5 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren uppger att Ülemistesjön ger dricksvatten till invånarna i den estniska huvudstaden Tallinn och närliggande områden. Den övre delen av sjön är skyddsområde enligt vattendirektivet. Enligt artikel 28.5 i den estniska vattenlagen är det tillåtet att minska skyddsområdet runt Ülemistesjön för ett bygge vid vattnet, som används för att hämta dricksvatten. Detta kommer att hota den enda vattentäkten i regionen, och eventuellt även kvaliteten på dricksvattnet. Framställaren anser att den estniska vattenlagen bryter mot vattendirektivet 2000/60/EG och direktiv 98/83/EG om kvaliteten på dricksvatten, samt mot artiklarna 191–193 i EUF-fördraget. Framställaren påminner om att medlemsstaterna har rätt att anta hårdare skyddsåtgärder när det gäller att skydda vattenresurserna. Men i detta fall har Estland infört en mindre sträng dricksvattenlagstiftning än vad EU:s regler tillåter.

Thank you for your support, mittetulundusühing Eesti Roheline Liikumine (registrikood 80001670)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international