Gesundheit

Eve Fink mittetulundusühingu Eesti Roheline Liikumine nimel veepoliitika direktiivi väidetava rikkumise kohta Eestis asuva Ülemiste järve majandamisel 

mittetulundusühing Eesti Roheline Liikumine (registrikood 80001670)
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
88 Supporters 88 in Europäische Union
18% from 500 for quorum
  1. Launched April 2020
  2. Time remaining 5 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Petitsiooni esitaja teatab, et Ülemiste järv varustab Eesti pealinna Tallinna ja selle lähiümbruse elanikke joogiveega. Vastavalt veedirektiivile on osa järvest kaitseala. Eesti veeseaduse artikli 28 lõike 5 kohaselt lubatakse vähendada Ülemiste järve sanitaarkaitseala ühe osa pindala seoses ehitustöödega joogivee võtmiseks kasutatava järve kaldal. See seab ohtu piirkonna ainukese veevaru ning võib halvendada ka joogivee kvaliteeti. Petitsiooni esitaja on seisukohal, et Eesti veeseadusega rikutakse veedirektiivi 2000/60/EÜ ja direktiivi 98/83/EÜ olmevee kvaliteedi kohta ning ELi toimimise lepingu artikleid 191–193. Ta tuletab meelde, et liikmesriikidel on lubatud võtta veevarude kaitseks rangemaid meetmeid. Antud juhul aga leevendas Eesti joogivee suhtes kehtivaid õigusnorme, võrreldes vastavate ELi normidega.

Thank you for your support, mittetulundusühing Eesti Roheline Liikumine (registrikood 80001670)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international