Handelspolitik

W imieniu ACUS, w sprawie jednolitych, zharmonizowanych ram regulacyjnych w zakresie alternatywnej, tradycyjnej i uzupełniającej medycyny i terapii w UE 

ACUS
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
73 Supporters 73 in Europäische Union
15% from 500 for quorum
  1. Launched April 2020
  2. Time remaining 8 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Składający petycję oświadcza, że jego petycja ma na celu zwrócenie się do Parlamentu i Komisji Europejskiej z wnioskiem o ustanowienie jednolitych, zharmonizowanych ram regulacyjnych w zakresie alternatywnej, tradycyjnej i uzupełniającej medycyny i terapii, czy to w drodze oficjalnych regulacji, czy też europejskiego systemu samoregulacji, z poszanowaniem praw konsumentów i specjalistów w tym bardzo dużym sektorze gospodarki, a także o wysłuchanie wszystkich zainteresowanych stron. Składający petycję uważa, że konieczne jest przeprowadzenie debaty między zainteresowanymi stronami i stworzenie struktury umożliwiającej przyszłą harmonizację sektora w UE, przy czym należy unikać kompromisowych sytuacji i uprzywilejowanego traktowania przez instytucje Unii niektórych zainteresowanych stron ze szkodą dla interesu ogólnego.

Thank you for your support, ACUS

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international