Handelspolitik

W imieniu ACUS, w sprawie jednolitych, zharmonizowanych ram regulacyjnych w zakresie alternatywnej, tradycyjnej i uzupełniającej medycyny i terapii w UE 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
73 Supporters 73 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję oświadcza, że jego petycja ma na celu zwrócenie się do Parlamentu i Komisji Europejskiej z wnioskiem o ustanowienie jednolitych, zharmonizowanych ram regulacyjnych w zakresie alternatywnej, tradycyjnej i uzupełniającej medycyny i terapii, czy to w drodze oficjalnych regulacji, czy też europejskiego systemu samoregulacji, z poszanowaniem praw konsumentów i specjalistów w tym bardzo dużym sektorze gospodarki, a także o wysłuchanie wszystkich zainteresowanych stron. Składający petycję uważa, że konieczne jest przeprowadzenie debaty między zainteresowanymi stronami i stworzenie struktury umożliwiającej przyszłą harmonizację sektora w UE, przy czym należy unikać kompromisowych sytuacji i uprzywilejowanego traktowania przez instytucje Unii niektórych zainteresowanych stron ze szkodą dla interesu ogólnego.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international