Handelspolitik

ACUS:n puolesta, vaihtoehtoisia, perinteisiä ja täydentäviä lääkkeitä ja hoitoja koskevasta yhtenäisestä sääntelykehyksestä EU:ssa 

ACUS
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
66 Supporters 66 in Europäische Union
13% from 500 for quorum
  1. Launched 29/04/2020
  2. Collection yet 10 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Vetoomuksen esittäjä toteaa, että hänen vetoomuksensa tarkoituksena on tuoda parlamentin ja Euroopan komission tietoon tarve laatia vaihtoehtoisia, perinteisiä ja täydentäviä lääkkeitä ja hoitoja koskeva yhtenäinen sääntelykehys, joka toteutetaan joko virallisen sääntelyn tai eurooppalaisen itsesääntelyjärjestelmän avulla ja joka kunnioittaa kuluttajien ja ammattilaisten oikeuksia tällä hyvin laajalla talouden alalla sekä kaikkien sidosryhmien oikeutta tulla kuulluksi. Vetoomuksen esittäjä katsoo, että sidosryhmien välillä on käytävä keskustelua ja on luotava rakenne, joka mahdollistaa alan yhdenmukaistamisen EU:ssa tulevaisuudessa. Näin ehkäistään vaaratilanteita sekä sitä, että jotkin sidosryhmät hyötyvät EU:n toimielinten suotuisasta kohtelusta yleisen edun kustannuksella.

Thank you for your support, ACUS

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now