Handelspolitik

För ACUS, om ett enhetligt regelverk för alternativa, traditionella och kompletterande läkemedel och behandlingar i EU 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
73 Supporters 73 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren anger att syftet med hans framställning är att lägga fram sin sak för parlamentet och kommissionen om behovet av att upprätta ett enda harmoniserat regelverk för alternativa, traditionella och kompletterande läkemedel och terapier, antingen genom en officiell förordning eller genom ett europeiskt självregleringssystem, som respekterar konsumenters och yrkesverksammas rättigheter i denna mycket stora ekonomiska sektor, och att alla berörda parter ska höras. Framställaren anser att det är nödvändigt att föra en debatt mellan berörda parter och fastställa en struktur som möjliggör en framtida harmonisering av sektorn i EU, så att man undviker situationer med negativa effekter och förmånligare behandling av EUinstitutionerna som gynnar vissa aktörer på bekostnad av allmänintresset.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international