Handelspolitik

от името на „ACUS“, относно единна, хармонизирана регулаторна рамка за алтернативни, традиционни и допълнителни лекарства и терапии в ЕС 

ACUS
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
73 Supporters 73 in Europäische Union
15% from 500 for quorum
  1. Launched April 2020
  2. Time remaining 7 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията заявява, че неговата петиция има за цел да отнесе случая до Парламента и до Европейската комисия относно необходимостта от създаване на единна, хармонизирана регулаторна рамка за алтернативни, традиционни и допълващи лекарства и терапии, или чрез официално регламентиране, или чрез европейска система за саморегулиране, която да зачита правата на потребителите и професионалистите в този много голям икономически сектор, както и всички заинтересовани страни да бъдат изслушани. Вносителят на петицията счита, че е необходимо да се проведе дебат между заинтересованите страни и да се създаде структура, която да дава възможност за бъдеща хармонизация на сектора в ЕС, като се избягват ситуации на риск и благоприятно третиране от страна на европейските институции, което е от полза за някои заинтересовани страни, но в ущърб на общия интерес.

Thank you for your support, ACUS

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international