Handelspolitik

от името на „ACUS“, относно единна, хармонизирана регулаторна рамка за алтернативни, традиционни и допълнителни лекарства и терапии в ЕС 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
73 Supporters 73 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията заявява, че неговата петиция има за цел да отнесе случая до Парламента и до Европейската комисия относно необходимостта от създаване на единна, хармонизирана регулаторна рамка за алтернативни, традиционни и допълващи лекарства и терапии, или чрез официално регламентиране, или чрез европейска система за саморегулиране, която да зачита правата на потребителите и професионалистите в този много голям икономически сектор, както и всички заинтересовани страни да бъдат изслушани. Вносителят на петицията счита, че е необходимо да се проведе дебат между заинтересованите страни и да се създаде структура, която да дава възможност за бъдеща хармонизация на сектора в ЕС, като се избягват ситуации на риск и благоприятно третиране от страна на европейските институции, което е от полза за някои заинтересовани страни, но в ущърб на общия интерес.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international