Handelspolitik

Namens “ACUS”, over één geharmoniseerd wetgevend kader voor alternatieve, traditionele en aanvullende geneesmiddelen en behandelingen in de EU 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
73 Supporters 73 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Indiener stelt dat zijn verzoekschrift erop gericht is het Parlement en de Europese Commissie te overtuigen van de noodzaak om één geharmoniseerd wetgevend kader vast te stellen voor alternatieve, traditionele en aanvullende geneesmiddelen en behandelingen, door middel van officiële wetgeving of een Europees systeem voor zelfregulering, waarbij de rechten van consumenten en beroepsbeoefenaars in deze zeer grote economische sector worden geëerbiedigd, en te overtuigen van de noodzaak om alle belanghebbenden te horen. Indiener is van mening dat er een debat moet komen tussen belanghebbenden en een structuur moet worden opgezet waarmee de sector in de EU in de toekomst kan worden geharmoniseerd, waardoor compromitterende situaties kunnen worden vermeden en kan worden voorkomen dat de Europese instellingen sommige belanghebbenden gunstig behandelen ten nadele van het algemeen belang.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international