Handelspolitik

Luis de Miguel Ortega ühenduse ACUS nimel alternatiivseid, traditsioonilisi ja täiendavaid ravimeid ning raviviise käsitleva ühtse ühtlustatud õigusraamistiku kohta ELis 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
73 Supporters 73 in European Union
Collection finished
  1. Launched April 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja teatab, et tema petitsiooni eesmärk on pöörduda Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni poole seoses vajadusega luua alternatiivseid, traditsioonilisi ja täiendavaid ravimeid ning raviviise käsitlev ühtne ühtlustatud õigusraamistik kas ametliku reguleerimise või Euroopa eneseregulatsiooni süsteemi kaudu, mis austab tarbijate ja spetsialistide õigusi selles väga suures majandussektoris, kusjuures tuleks arvestada kõigi sidusrühmade seisukohtadega. Petitsiooni esitaja leiab, et on vaja sidusrühmade arutelu ja tuleb luua struktuur, mis võimaldab sektorit tulevikus ELis ühtlustada, et vältida kahjulikke olukordi ja mõningate sidusrühmade niisugust eeliskohtlemist Euroopa institutsioonide poolt, mis kahjustab üldist huvi.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international