Außenpolitik

W imieniu 340 organizacji, w sprawie umowy o wolnym handlu między UE a Mercosurem, w szczególności w odniesieniu do Brazylii 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
22 Supporters 22 in European Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję apelują o natychmiastowe wstrzymanie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu między UE a Mercosurem. Zwracają się do UE, by wykorzystała swój wpływ i przeciwdziałała regresowi w poszanowaniu praw człowieka i ochrony środowiska w Brazylii, gdyż poszanowanie i wspieranie praw człowieka należy do nadrzędnych celów Unii. Twierdzą oni, że działania administracji brazylijskiej nadal zagrażają podstawom demokratycznego funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, ponieważ Ministerstwu Rolnictwa nadano kompetencje do podziału gruntów ludów tubylczych, co otwiera drogę do dalszego rozwoju intensywnej hodowli bydła i uprawy soi, a tym samym przyspiesza wylesianie. Donoszą ponadto o inwazji na coraz większe obszary zamieszkałe przez ludy tubylcze, gdzie dochodzi do napaści na działaczy, których według doniesień nazywa się „terrorystami”. Zaprzecza się globalnemu ociepleniu, w związku z czym zlikwidowano organy odpowiedzialne za przeciwdziałanie zmianie klimatu, a szanse na wdrożenie porozumienia paryskiego są nikłe. W tym kontekście składający petycję zwracają się również do UE o zagwarantowanie, aby nie sprzedawano produktów brazylijskich, które prowadzą do dalszego wylesiania, masowego wykupu i dzierżawy ziemi ludów tubylczych czy pogwałcenia praw człowieka. Składający petycję proszą również o wsparcie brazylijskiego społeczeństwa obywatelskiego i monitorowanie przypadków naruszania praw człowieka, zwłaszcza ludów tubylczych i obrońców środowiska.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international