Außenpolitik

För 340 organisationer, om frihandelsavtalet mellan EU och Mercosur, särskilt när det gäller Brasilien 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
22 Supporters 22 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren efterlyser ett omedelbart stopp på förhandlingarna om frihandelsavtalet mellan EU och Mercosur. Framställarna uppmanar EU att utnyttja sitt inflytande för att förhindra en försämrad människorätts- och miljösituation i Brasilien, med hänsyn till att respekt för och främjande av de mänskliga rättigheterna är unionens övergripande mål. Framställarna hävdar att den brasilianska förvaltningen fortsätter att hota det civila samhällets demokratiska grundfunktion, genom att jordbruksministeriet har gjorts ansvarigt för gränsbestämningen av ursprungsbefolkningens mark, vilket banar väg för en expansion av boskaps- och sojabönsnäringen, som påskyndar avskogningen. I framställningen uppmärksammas det att fler av ursprungsbefolkningens territorier utsätts för angrepp av inkräktare och att aktivister har gjorts till måltavlor och tydligen ska ha stämplats som ”terrorister”. Trots den globala uppvärmningen har klimatförändringsmyndigheter avskaffats, vilket gör att Parisavtalets genomförande blir allvarligt hotat. I detta sammanhang uppmanar framställarna också EU att garantera att inga brasilianska produkter får säljas, om dessa produkter har lett till mer avskogning, rofferi av ursprungsbefolkningens mark eller kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Framställarna efterlyser också stöd till det brasilianska civila samhället och till övervakningen av människorättskränkningar, särskilt i förhållande till ursprungsbefolkningen och miljöaktivister.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international