Außenpolitik

For 340 organisationer, om frihandelsaftalen mellem EU og MERCOSUR og navnlig Brasiliens tilfælde 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
22 Supporters 22 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andragerne opfordrer til en øjeblikkelig indstilling af forhandlingerne om frihandelsaftalen mellem EU og MERCOSUR. De anmoder også EU om at bruge sin indflydelse til at forhindre en forværring af menneskerettigheds- og miljøsituationen i Brasilien, eftersom respekt for og fremme af menneskerettighederne er et overordnet mål for Unionen. Andragerne hævder, at Brasiliens regering fortsat truer civilsamfundets grundlæggende demokratiske funktionsmåde, da landbrugsministeriet bliver holdt ansvarlig for afgrænsningen af de oprindelige befolkningers jord, hvilket baner vejen for mere kvægindustri og sojalandbrugsindustri og derved fremskynder skovrydning. Andragerne advarer yderligere om, at indtrængere i stigende grad angriber oprindelige befolkningers jord, og at aktivister angribes målrettet og angiveligt mærkes som "terrorister". Eftersom man benægter eksistensen af global opvarmning, er de departementer, der har ansvaret for klimaforandringer, blevet afskaffet, og gennemførelsen af Parisaftalen er i alvorlig fare. I den forbindelse anmoder andragerne også EU om at sikre, at ingen varer fra Brasilien sælges, hvis disse produkter har ført til mere skovrydning, land grabbing af oprindelige befolkningers jord eller krænkelser af menneskerettighederne. Andragerne anmoder også om støtte til det brasilianske civilsamfund og til overvågning af menneskerettighedskrænkelser, navnlig når det drejer sig om oprindelige befolkninger og miljøforkæmpere.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international