Außenpolitik

Namens 340 organisaties, over de vrijhandelsovereenkomst EU-Mercosur, en met name het geval van Brazilië 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
22 Supporters 22 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

In het verzoekschrift wordt aangedrongen op onmiddellijke stopzetting van de onderhandelingen over de vrijhandelsovereenkomst EU-Mercosur. Indieners vragen dat de EU haar invloed aanwendt om te voorkomen dat de situatie van de mensenrechten en van het milieu in Brazilië verslechtert, aangezien de eerbiediging en bevordering van de mensenrechten een overkoepelende doelstelling van de Unie is. Indieners beweren dat de regering van Brazilië de fundamentele democratische werking van de maatschappelijke organisaties blijft bedreigen; het ministerie van Landbouw zou verantwoordelijk zijn voor de afbakening van inheems land, waardoor het pad wordt geëffend voor meer grote agro-ondernemingen in de veeteelt en de sojateelt, en op die manier zou de ontbossing worden versneld. In het verzoekschrift wordt voorts gewezen op de toename van het aantal inheemse gebieden dat door vijanden wordt belaagd en op het feit dat activisten aangevallen worden, als zouden zij ‘terroristen’ zijn. De opwarming van de aarde wordt ontkend en de voor klimaatverandering bevoegde diensten zijn afgeschaft, waardoor er een ernstig risico ontstaat dat de Overeenkomst van Parijs niet wordt uitgevoerd. In dit verband vragen de indieners de EU ook dat zij garandeert dat er geen Braziliaanse producten worden verkocht, ingeval deze producten hebben geleid tot meer ontbossing, landroof van inheemse grond of schendingen van de mensenrechten. Indieners vragen ook het Braziliaanse maatschappelijk middenveld te steunen en toe te zien op schendingen van de mensenrechten, met name ten aanzien van inheemse bevolkingsgroepen en milieuactivisten.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international