Gesundheit

V mene obetí podvodu spoločnosti iDental v Európe, o porušení ich základných práv zo strany spoločnosti iDental 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
23 Supporters 23 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície tvrdí, že tisíce ľudí sa stali obeťami podvodu zo strany spoločnosti iDental a utrpeli ujmu na zdraví. Predkladateľ petície sa sťažuje, že spoločnosť prostredníctvom svojej zavádzajúcej reklamy o jej dotovaných službách „zaviazala“ zákazníkov, aby podpísali úverové operácie s bankovými spoločnosťami, a potom systematicky odkladala dentálnu liečbu. Predkladateľ petície uvádza, že spotrebiteľské a zdravotné orgány v celom Španielsku prijali množstvo sťažností na spoločnosť. Predkladateľ petície sa domnieva, že v tejto oblasti neexistujú primerané predpisy. Ďalej požaduje, aby Komisia naliehavo vyšetrila a overila, či španielske spotrebiteľské a zdravotné orgány vydaním príslušných povolení a oprávnení uvedenej spoločnosti porušili európske právne predpisy, ktorými sa chránia a upravujú práva spotrebiteľov.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now