Gesundheit

от името на жертвите на измама на iDental в Европа, относно нарушаването на основните им права от страна на дружеството iDental 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
23 Supporters 23 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията твърди, че хиляди хора са били измамени от дружеството iDental, което е довело до вреди за здравето им. Вносителят на петицията се оплаква, че чрез заблуждаваща реклама относно своите субсидирани услуги дружеството е „задължило“ клиентите да подписват кредитни операции с банкови предприятия и след това систематично е забавяло стоматологичното лечение. Вносителят на петицията съобщава, че срещу това дружество са подадени многобройни жалби от страна на органите за защита на потребителите и здравните органи в цяла Испания. Вносителят на петицията счита, че в тази област липсват подходящи разпоредби. Освен това той приканва Комисията да проведе разследване и да провери дали испанските органи за защита на потребителите и здравните органи са нарушили европейското законодателство, което защитава и регулира правата на потребителите, като издава съответните разрешителни и разрешения на гореспоменатото дружество.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now