Gesundheit

För offren för iDental-svindeln i Europa, om företaget iDentals kränkning av deras grundläggande rättigheter 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
23 Supporters 23 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren påstår att tusentals människor har lurats av företaget iDental och drabbats av hälsoproblem. Framställaren klagar över att företaget genom vilseledande reklam för sina subventionerade tjänster ”tvingade” kunderna att underteckna kredittransaktioner med bankinstitut, och att de sedan systematiskt sköt upp tandvården. Framställaren uppger att ett flertal klagomål mot företaget har ingetts till konsument- och hälsomyndigheterna i hela Spanien. Framställaren anser att det saknas tillräcklig reglering på området. Han begär dessutom att kommissionen ska utreda och kontrollera om de spanska konsument- och hälsomyndigheterna har överträtt den EU-lagstiftning som skyddar och reglerar konsumenternas rättigheter genom att utfärda de relevanta tillstånden till företaget.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now