представляваща Съюза на европейските производители на зелена енергия (UEGEP), относно предполагаемо нарушаване на правилата за конкуренцията на българския енергиен пазар 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
34 34 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията твърди, че има три български дружества за енергоразпределение, на които се позволява да оперират с господстващо положение. От една страна, тя твърди, че те купуват енергия от 273 производители на енергия от възобновяеми източници в рамките на програмата за развитие на селските райони на по-ниска цена от тази, която би трябвало да заплатят съгласно договорните си задължения. От друга страна, тя твърди, че една и съща енергоразпределителна компания купува енергия от дружества, които са се ползвали от национално финансиране и финансиране от ЕС на цена, по-висока от предвидената от закона. Тя твърди, че горепосочените практики представляват нарушение на Закона за защита на конкуренцията в България, както и на член 106, пар. 1 и член 102 от ДФЕС.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now