Handelspolitik

представляваща Съюза на европейските производители на зелена енергия (UEGEP), относно предполагаемо нарушаване на правилата за конкуренцията на българския енергиен пазар 

Union of European Producers of Green Energy (UEGEP)
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
34 Supporters 34 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 5 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията твърди, че има три български дружества за енергоразпределение, на които се позволява да оперират с господстващо положение. От една страна, тя твърди, че те купуват енергия от 273 производители на енергия от възобновяеми източници в рамките на програмата за развитие на селските райони на по-ниска цена от тази, която би трябвало да заплатят съгласно договорните си задължения. От друга страна, тя твърди, че една и съща енергоразпределителна компания купува енергия от дружества, които са се ползвали от национално финансиране и финансиране от ЕС на цена, по-висока от предвидената от закона. Тя твърди, че горепосочените практики представляват нарушение на Закона за защита на конкуренцията в България, както и на член 106, пар. 1 и член 102 от ДФЕС.

Thank you for your support, Union of European Producers of Green Energy (UEGEP)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international