Euroopa keskkonnasäästliku energia tootjate liidu (UEGEP) esindajana konkurentsieeskirjade väidetava moonutamise kohta Bulgaaria energiaturul 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
34 34 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja väidab, et kolmel Bulgaaria energiajaotusettevõtjal on lubatud turgu valitsevat seisundit kasutada. Ta väidab, et ühelt poolt ostavad need energiat 273 taastuvenergia tootjalt (RES) maaelu arengu programmi raames madalama hinnaga, kui nad peaksid oma lepingujärgsete kohustuste alusel tasuma. Ta väidab, et teiselt poolt ostavad samad energiajaotusettevõtted energiat ettevõtetelt, kes on saanud kasu riiklikest ja ELi rahalistest vahenditest kõrgema hinnaga kui seadusega ette nähtud. Ta väidab, et eespool nimetatud tegevusega rikutakse Bulgaaria konkurentsiseadust ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 106 lõiget 1 ja artiklit 102.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now